Jdi na obsah Jdi na menu

Kontrola a čištění spalinových cest dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

 

Od 1.1.2016 platí pro majitele objektů včetně rekreačních povinnost nechat si provést kontrolu spalinové cesty od odborně způsobilé osoby s potřebnou kvalifikací. Tak budete mít jistotu, že kontrola byla provedena správně a že i písemná zpráva prokazuje funkčnost vašeho komínu.
Nedodržením tohoto zákonu se vystavuje majitel objektu riziku pokuty či dokonce úhradě škod vzniklých požárem, který by byl způsoben z důvodu zanedbání pravidelného servisu komínu a spalinové cesty.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
Pevné Kapalné Plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty            1×
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu            1×
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinových cest            2×
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu            2×
Čištění spotřebiče paliv            2× nejméně podle návodu výrobce

 

Kdo kontrolu a čištění komínu může provádět?

Pokud máte spotřebič na tuhá paliva (dřevo), můžete si komín během roku čistit sami (do 50kW jmenovitého výkonu spotřebiče) a o těchto čištěních si vést záznamy v požární knize, ale KONTROLU komínu vám už musí provést odborně způsobilá osoba, tedy kominík a to minimálně 1x ročně. Tato KONTROLA KOMÍNU se dá provést výhradně po vyčištění komínu. U spotřebičů na plynná  (plynové kotle) a kapalná paliva (často kotle na olej) není možné čistit svépomocí a komíny pak čistí pouze kominík a to minimálně 1x ročně.