Jdi na obsah Jdi na menu

Kontrola a čištění spalinových cest dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

 

Od 1.1.2016 platí pro majitele objektů včetně rekreačních povinnost nechat si provést kontrolu spalinové cesty od odborně způsobilé osoby s potřebnou kvalifikací. Tak budete mít jistotu, že kontrola byla provedena správně a že i písemná zpráva prokazuje funkčnost vašeho komínu.
Nedodržením tohoto zákonu se vystavuje majitel objektu riziku pokuty či dokonce úhradě škod vzniklých požárem, který by byl způsoben z důvodu zanedbání pravidelného servisu komínu a spalinové cesty.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
Pevné Kapalné Plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinových cest
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv nejméně podle návodu výrobce