Jdi na obsah Jdi na menu

Kontrola spalinové cesty

Co je to kontrola komínu?

Kontrola spalinové cesty (komínu) je postup, který provádí odborně způsobilá osoba (kominík), kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontroluje se zejména provozuschopnost a požární odolnost spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho prostup stavebními konstrukcemi domu. Dále se kontroluje zajištění bezpečného přístupu ke komínu a jeho vymetacím a čistícím otvorům. Vše musí být v souladu s platnými ČSN a EN normami. Kontrolu komínu lze provést pouze po jeho vyčištění! Laicky řečeno: Při kontrole kominík odborně zhodnotí komín jako celek, zkontroluje po celé délce všechny jeho části a rozhodne, zda ho lze nadále bezpečně používat, případně navrhne nutné změny a opravy komínu.