Jdi na obsah Jdi na menu

Revize spalinových cest

Revize spalinové cesty:

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv.
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv.
    (za výměnu spotřebiče se nepovažuje výměna spotřebiče stejného výrobce a stejného typového označení).
  4. po komínovém požáru.
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revize spalinové cesty (kulaté razítko) se neprovádí každý rok, ale slouží do doby, kdy by mohla vzniknout na spalinové cestě jedna z pěti výše uvedených skutečností.

Vzhledem k tomu, že revize spalinové cesty je ve srovnání s kontrolou spalinové cesty, činnost náročnější na odborné znalosti a zkušenosti osoby, která revizi provádí, vymezuje se okruh odborně způsobilých osob, jež jsou oprávněny k provedení revize spalinové cesty, a jsou většinou od kontroly spalinové cesty i cenově rozdílnější.